Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Vật tư, tài sản của Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu đã có quyết định thanh lý

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001447

  Đấu giá viên: Đoàn Xuyên Sơn

  Thời gian bắt đầu:  03/06/2022 09:30:00

  Thời gian kết thúc: 03/06/2022 10:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Vật tư, tài sản của Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu đã có quyết định thanh lý

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 20415055000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X