Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất 01 lô đất tại khu đô thị Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001440

  Đấu giá viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh

  Thời gian bắt đầu:  09/05/2022 09:00:00

  Thời gian kết thúc: 09/05/2022 10:05:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Lô số 81 - BT3 tại khu đô thị Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Kiến Xương
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 9451000 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X