Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thanh Hóa

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001430

  Đấu giá viên: Mai Văn Đông-dgvsupportttdgth

  Thời gian bắt đầu:  17/05/2022 08:30:00

  Thời gian kết thúc: 17/05/2022 09:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Công trình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 135322523000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X