image image

TBĐG_LV Quyền sử dụng đất ở chia lô gồm 59 lô đất tại Thành phố Đà Nẵng (20 Lô đấu giá hình thức trực tuyến)

image

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất số 76/2023/HĐDV ngày 22/8/2023 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt về việc đấu giá Quyền sử dụng đất ở chia lô gồm 59 lô đất tại Thành phố Đà Nẵng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 211 5234.

 

2.  Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị được giao thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

3. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ, hình thức, mục đích sử dụng lô đất:

- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước và thông tin liên quan đến tài sản theo quy định tại Phụ lục đính kèm Thông báo này.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

- Bước giá áp dụng chung cho tất cả các lô đất đấu giá là: 100.000 đồng/m²/lô đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thực hiện theo các quyết định về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.

(Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm các khoản chi phí khác (phí, lệ phí...), các chi phí liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

 

4. Thời gian , địa điểm xem tài sản

- Thời gian: Trong 02 ngày: 06/09/2023; 07/09/2023 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật). Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước (01) một ngày với Ông: Nguyễn Ngọc Bông – Số điện thoại: 0787672217- Đấu giá viên Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt để được hướng dẫn xem thực địa hoặc khách hàng có thể tự tìm hiểu thực địa lô đất đấu giá theo sơ đồ quy hoạch đã được cung cấp trong hồ sơ đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá tự xem hoặc không xem lô đất mà mình tham gia đấu giá phải tự chịu trách nhiệm về tình trạng lô đất nếu trúng đấu giá.

 

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

5.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải đáp ứng điều kiện sau:

- Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Đối với mỗi lô đất đưa ra đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân làm đại diện tham gia đấu giá (theo sổ hộ khẩu);

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5.2. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

 - Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

 

6. Hình thức và phương thức đấu giá:

6.1. Hình thức đấu giá:

- 20 Lô đất đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

- 20 Lô đất đấu giá trực tuyến

- 19 Lô đất đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

6.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 

7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá, thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá thực hiện mua và nộp hồ sơ theo lịch trình sau:

7.1. Đối với các lô đất đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

7.1.1. Từ ngày 29/8/2023 đến 17 giờ 00 ngày 12/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ và thứ bảy, chủ nhật) khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại:

a. Tầng 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

b. Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt - Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

c. Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt: Số 96 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

7.1.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày 29/8/2023 đến 17 giờ 00 ngày 12/9/2023, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá (phiếu trả giá phải được niêm phong bảo mật) và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính bằng hình thức thư bảo đảm (tính theo thời gian nhận hồ sơ từ nhân viên bưu chính) đến Tầng 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. (Người nhận: Ông Nguyễn Ngọc Bông – Số điện thoại: 0787672217).

Các trường hợp hồ sơ được nhân viên bưu chính chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 12/9/2023 sẽ không được tiếp nhận.

 

7.2. Đối với các lô đất đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Từ ngày 29/8/2023 đến 17 giờ 00 ngày 11/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ và thứ bảy, chủ nhật), khách hàng mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại:

a. Tầng 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

b. Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt - Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

c. Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt: Số 96 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu gửi hồ sơ qua hình thức thư đảm bảo, khách hàng gửi tới Tầng 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. (Người nhận: Ông Nguyễn Ngọc Bông – Số điện thoại: 0787672217).

 

7.3. Đối với các lô đất đấu giá trực tuyến

Từ ngày 29/8/2023 đến 17 giờ 00 ngày 31/8/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ và thứ bảy, chủ nhật), khách hàng có nhu cầu có thể mua và nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại:

a. Tầng 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

b. Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt - Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

c. Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt: Số 96 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Từ ngày 01/09/2023 đến 17 giờ 00 ngày 12/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ và thứ bảy, chủ nhật), khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn. Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến được hướng dẫn tạo tài khoản truy cập thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký, và sử dụng tài khoản này để nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tham khảo hồ sơ mời đấu giá, cách thức trả giá và các nội dung cần thiết khác khi tham gia Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Khách hàng đăng ký bằng hình thức trực tuyến nộp Phí đăng ký tham gia đấu giá (tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá) bằng cách chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt theo nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá) (Số CMND/CCCD/HC) nộp tiền phí TGĐG Lô... phường/xã ... quận..., thành phố Đà Nẵng.

Ví dụ: Nguyễn Văn A 123456789 nộp tiền phí TGĐG Lô 36 B2.11 Khu E phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng”.

Lưu ý:

- Khoản phí đăng ký tham gia đấu giá phải báo “có” trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 12/09/2023. Khoản phí đăng ký tham gia đấu giá báo “có” sau 17 giờ 00 phút ngày 12/09/2023 sẽ được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Trong khoảng thời gian từ ngày 29/08/2023 đến 31/08/2023, khách hàng vẫn có thể đăng ký bằng hình thức trực tuyến. Khách hàng nộp 100% tiền hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến bằng hình thức chuyển khoản.

 

8. Thời gian, địa điểm nộp số tiền đặt trước:

Đối với các lô đất đấu giá đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 11/09/2023 đến 11 giờ 30 phút ngày 13/09/2023 (theo giờ làm việc của ngân hàng).

Đối với các lô đất đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá trực tuyến

- Thời gian: Từ ngày 12/09/2023 đến 11 giờ 30 phút ngày 14/09/2023 (theo giờ làm việc của ngân hàng).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá nộp trước thời gian nói trên vẫn được xem là hợp lệ.

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp số tiền đặt trước riêng từng lô đất (Không nộp gộp chung) vào một trong hai tài khoản sau:         

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt

Số tài khoản: 56010002132363

+ Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Vân.

Hoặc

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt

Số tài khoản: 118621976666

+ Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn – Hội sở.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước của từng lô đất vào một trong hai tài khoản nêu trên của Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, một khoản tiền đặt trước của một lô đất không được chia ra để nộp vào cả hai tài khoản (một phần tiền đặt trước nộp vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), phần tiền đặt trước còn lại nộp vào tài khoản ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)).

+ Nội dung chuyển tiền: “Họ tên người tham gia đấu giá” “số CMND/CCCD” nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại lô ...., phường/ xã ....., quận/ huyện ..... thành phố Đà Nẵng.

  Ví Dụ: Nguyễn Văn A 151509363 nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại lô 190 B2-7, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

- Trong trường hợp số tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá không báo Có vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt theo thời hạn nêu trên thì người đó không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

 

9. Thời gian, địa điểm mở buổi công bố giá/tổ chức đấu giá:

9.1. Thời gian tổ chức buổi công bố giá đối với các lô đất đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá : Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 14/09/2023 tại dự kiến tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Lưu ý: Khách hàng tham dự buổi đấu giá có mặt tại địa điểm tổ chức buổi công bố giá trước 60 phút để làm thủ tục vào buổi đấu giá.

 (Tùy theo số lượng người tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt có thể thay đổi địa điểm tổ chức buổi đấu giá phù hợp để đảm bảo đủ chỗ cho toàn bộ người tham gia đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt sẽ liên hệ với từng người tham gia đấu giá khi có thông báo thay đổi về địa điểm tổ chức).

9.2. Thời gian tổ chức buổi công bố giá đối với các lô đất đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 15/09/2023, dự kiến tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Lưu ý: Khách hàng tham dự buổi công bố giá có mặt tại địa điểm tổ chức buổi công bố giá trước 60 phút để làm thủ tục vào buổi công bố giá.

 (Tùy theo số lượng người tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt có thể thay đổi địa điểm tổ chức buổi công bố giá phù hợp để đảm bảo đủ chỗ cho toàn bộ người tham gia đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt sẽ liên hệ với từng người tham gia đấu giá khi có thông báo thay đổi về địa điểm tổ chức).

 

9.3. Thời gian tổ chức buổi công bố giá đối với các lô đất đấu giá hình thức trực tuyến: Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 15/09/2023 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn. (Chi tiết khung giờ từng lô đất tại Phụ lục kèm theo).

 

10. Thời gian, hình thức nhận lại tiền đặt trước:

- Thời gian nhận lại tiền đặt trước: Những người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, không vi phạm quy chế nhận lại tiền đặt trước trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

- Hình thức nhận lại tiền đặt trước: Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của chính khách hàng tham gia đấu giá theo thông tin do khách hàng cung cấp tại “Thông tin nhận lại tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản”.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt – 0243.211.5234 hoặc 0867.523.488.

Thẻ:
ĐANG XỬ LÝ