image image

THÔNG BÁO TẠM HOÃN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

image

THÔNG BÁO TẠM HOÃN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  • Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 48/2021/HĐDVĐG/BTA.HN ký ngày 03/08/2021 giữa Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành;
  • Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 04-48/2021/TBĐGĐG/BTA.HN ngày 20/04/2022 do Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành ban hành;
  • Căn cứ  Công văn số: 2823/2022/CV-TGĐ12 ngày 28/04/2022 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam v/v: Đề nghị tạm hoãn phiên đấu giá tài sản của Công ty CP Đại Đồng Khánh;

         

          Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo đến Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và các Quý khách hàng được biết về việc tạm hoãn đấu giá tài sản và không tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, không nhận tiền đặt trước cho đến khi có Công văn thay thế khác của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam đối với tài sản bán đấu giá là:

          “Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 814354, số vào sổ cấp GCN: CTs 64848 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 15/05/2015 cho ông Phạm Long và bà Huỳnh Thị Là. Ngày 27/05/2016, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng đã cập nhật biến động chuyển nhượng cho ông Đào Quốc Khánh”.

          Giá khởi điểm đưa tài sản ra đấu giá: 3.998.075.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

          Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

            Địa chỉ: Phòng 403, tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

           Đầu mối liên hệ: Ông Đậu Chiến Thắng – Điện thoại: 0987.064.689

          Trân trọng./.

Thẻ:
ĐANG XỬ LÝ