image image

Thông báo danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản VT Bắc Ninh đợt 1 năm 2021

image

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

LẠC VIỆT

 

 
   

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   
 

     

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021.

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ: số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Bắc Ninh, địa chỉ: Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

  • Tài sản đấu giá: Tài sản, công cụ dụng cụ cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng đợt 1 năm 2021, cụ thể:

STT

Tên gói tài sản thanh lý

Giá khởi điểm đã có VAT (Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng)

Bước giá (Đồng)

Tiền mua hồ sơ (Đồng/Hồ sơ)

1

Lô số 1: Cáp đồng và tài sản, công cụ dụng cụ khác (không bao gồm ắc quy, điều hòa) thanh lý (Có chi tiết tại bảng kê kèm theo)

5.731.978.213

1.100.000.000

10.000.000

500.000

2

Lô số 2: Ắc quy thanh lý (Chi tiết tại bảng kê kèm theo)

349.605.750

65.000.000

1.000.000

200.000

3

Lô số 3: Điều hòa thanh lý (Chi tiết tại bảng kê kèm theo)

7.614.000

1.500.000

200.000

50.000

 

(Trên hệ thống đấu giá trực tuyến Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá được coi là “phí đăng ký tham gia đấu giá).

- Chất lượng: Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng.

 

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt xin thông báo: Danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá Tài sản, công cụ dụng cụ cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng đợt 1 năm 2021 của Viễn thông Bắc Ninh, cụ thể như sau:

 

STT

Họ và tên/ Tên tổ chức

Số CMT/ CCCD/ HC hoặc Mã số doanh nghiệp/ tổ chức khác

Lô tài sản đăng ký tham gia đấu giá

Lý do không đủ điều kiện tham gia đấu giá

1

Trần Đức Lợi

031081006981

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

2

Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu ADC

2500644447

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

3

Nguyễn Thị Viên

125609359

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

4

Nguyễn Văn Khánh

125167608

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

5

Đặng Đình Khương

125167572

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

6

Công ty Viễn Đông - ( TNHH )

2300245371

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

7

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tâm Anh

2301156773

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

8

Nguyễn Văn Tuấn

125389108

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

9

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng TM Thăng Long

2301149374

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

10

Công Ty Cổ Phần Rừng Việt Hà Nội

0108376664

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

11

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HD Thăng Long

2300893358

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

12

Cao Thanh  Bình

001083006310

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

13

Công ty TNHH Đầu Tư Xây dựng và Thương Mại Tuấn Anh

2300654938

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

14

Công ty cổ phần môi trường xanh Minh phúc

0800533462

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

15

Đặng Đình  Tính

125228853

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

16

Công ty TNHH kinh doanh và thương mại minh phương

2300888245

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

17

Công ty TNHH thiết bị vật tư HT văn môn

2300729911

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

18

Nguyễn Việt  Hùng

125167552

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

19

Công Ty TNHH Đại Niên

2300547206

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

20

Công TY TNHH Dịch Vụ Thương Mại Danh Thông

2300992944

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

21

Công ty tnhh sản xuất và thương mại Quang Huy Vina

2301096972

Lô số 1

Không nộp tiền đặt trước

22

Công ty Cổ phần Hòa Anh

0200431395

 

Lô số 2

Không nộp tiền đặt trước

 

Khách hàng có tên trong danh sách không đủ điều kiện tham gia đấu giá nếu có thắc mắc xin liên hệ tới Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá để được giải đáp kịp thời.

Mọi thắc mắc, quý khách xin liên hệ (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật): Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ: Tầng 4, số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.211.5234.

Trân trọng!

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LẠC VIỆT

Thẻ:
ĐANG XỬ LÝ