Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản kê biên của bà Thái Thị Thu Hương (chi tiết trong TB đính kèm)

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 18:07 24/01/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, TT Liên Nghĩa

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:00 16/02/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức TrọngSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản kê biên của bà Thái Thị Thu Hương (chi tiết trong TB đính kèm) Thôn Lạc Nghiệp, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 974,044,673 VNĐ 150,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 13/01/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 13/02/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Người đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 13/02/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 15/02/2023

File đính kèm: