Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: các vật tư chiếu sáng thu hồi từ thay thế đèn chiếu sáng công cộng cao áp Sodium bằng đèn Led tại Quốc lộ 51, đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao và đường Hắc Dịch – Tóc Tiên.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:16 05/08/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Phòng Quản lý Đô thị thị xã Phú Mỹ
Địa chỉ: Khu TTHC thị xã, đường Độc Lập (QL51), phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 83, đường Đồ Chiểu, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:00 19/08/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BRVTSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 các vật tư chiếu sáng thu hồi từ thay thế đèn chiếu sáng công cộng cao áp Sodium bằng đèn Led tại Quốc lộ 51, đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao và đường Hắc Dịch – Tóc Tiên. Các tài sản thanh lý đã hết hạn sử dụng, giá trị còn lại theo sổ sách bằng không, không đảm bảo về mặt kỹ thuật và đã bị hư hỏng hoàn toàn nên không thể tiếp tục sử dụng. Phòng Quản lý Đô thị thị xã Phú Mỹ, địa chỉ: Khu TTHC thị xã, đường Độc Lập (QL51), phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1,159,068,000 VNĐ 231,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 00:00 02/08/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 16/08/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Trừ những người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản (tại điểm b, khoản 2, Điều 4, Quy chế đấu giá tài sản này) người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện sau: - Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề. - Có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp còn hiệu lực, trong đó có mã ngành về xử lý chất thải nguy hại liên quan đến tài sản đấu này.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 16/08/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 18/08/2022

File đính kèm: