Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư Thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 07:24 05/08/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: UBND huyện Kim Thành
Địa chỉ: Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh hải Dương

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành

Địa chỉ: Số 30 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị,, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 01/09/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại UBND xã Lai Vu, huyện Kim ThànhSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư Thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu 01 Lô đất Tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư Thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu, huyện Kim Thành. 11,000,000 VNĐ 216,700,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 10/08/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 29/08/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp và trả giá tại trụ sở UBND xã Lai Vu. c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá - Khách hàng nghiên cứu tài sản, đăng ký mua hồ sơ, viết đơn và trả giá trong thời hạn quy định (theo mẫu). - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, trả giá theo hình thức gián tiếp cho từng lô đất (vị trí 01 lô đất ở) Khách hàng chỉ đăng ký, trả giá cho một lô đất đặt mua. - Khách hàng nộp hồ sơ hợp lệ (theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Đại Thành phát hành) và nộp trực tiếp phiếu trả giá bỏ vào thùng phiếu. - Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện đối với từng thửa đất (lô đất) hoặc theo vị trí quy hoạch của những thửa đất (lô đất) đưa ra đấu giá và được áp dụng theo phương thức trả giá lên. Giá trả của người tham gia đấu giá tại các cuộc đấu giá được làm tròn số đến hàng trăm nghìn đồng (theo khoản 2 điều 6 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương).


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 29/08/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 30/08/2022

File đính kèm: