Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Gỗ trồng Keo lai 2016

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 07:33 05/08/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận
Địa chỉ: Số 30 đường Yersin, phường Phú Trinh

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 26/08/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận, số 06 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan ThiếtSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Gỗ trồng Keo lai 2016 Gỗ trồng Keo lai 2016, trên diện tích: 94,29 ha, sản lượng tại hồ sơ thiết kế: 3.173,887 m3 Tại tiểu khu 144B – xã Sông Lũy – huyện Bắc Bình - Xí nghiệp lâm nghiệp Bắc Bình Thuận. 2,953,000,000 VNĐ 590,600,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 05/08/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 23/08/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

a) Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: số 06 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết. b) Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ bao gồm: - Bản sao CMND/CCCD của người đăng ký và kèm theo bản chính để đối chiếu - Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm hanh hành và có chữ ký của người tham gia đấu giá. - Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu tổ chức đăng ký). - Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác thay mặt mình ghi phiếu trả giá, tham gia buổi công bố giá và ký các loại giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 23/08/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 25/08/2022

File đính kèm: