Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Xe ô tô biển số 65A-0131,Xe ô tô biển số 65M-1656

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 07:56 03/07/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ
Địa chỉ: Số 09 đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 18/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống NhấtSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Xe ô tô biển số 65A-0131 01 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Phòng Giao dịch Phong Điền. Địa chỉ: Trung tâm thương mại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 264,260,700 VNĐ 52,852,140 VNĐ
2 Xe ô tô biển số 65M-1656 01 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Phòng Giao dịch Phong Điền. Địa chỉ: Trung tâm thương mại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 58,699,800 VNĐ 11,739,960 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 30/06/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 15/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá Từ ngày niêm yết đến hết ngày 15/7/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất. Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ). b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 13/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 15/07/2022

File đính kèm: