Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 00:22 25/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Số 4, đường Yên Lạc, phường Hồng Hà

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Quang Chung

Địa chỉ: Số 13, ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 30/05/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Văn phòng Công ty ĐGHD Quang Chung - Chi nhánh Yên BáiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước 2 lô Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái 14,095,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 24/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 28/05/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty ĐGHD Quang Chung - Chi Nhánh Yên Bái theo quy định


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 25/05/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 27/05/2022

File đính kèm: