Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: 01 xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại: INNOVA; màu sơn: Đồng; BKS: 61A-660.38; số khung: 3EM4K3367471; số máy: 1TRA650113; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 105347 do Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 04/9/2019 đứng tên Nguyễn Ích Nghi.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:05 13/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCOMBANK)
Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng

Địa chỉ: 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 25/05/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 01 xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại: INNOVA; màu sơn: Đồng; BKS: 61A-660.38; số khung: 3EM4K3367471; số máy: 1TRA650113; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 105347 do Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 04/9/2019 đứng tên Nguyễn Ích Nghi. Bãi xe 4S, 17/6i đường 22, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM. 516,060,000 VNĐ 103,212,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 10/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 20/05/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Điều kiện đăng ký tham gia: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định. Cách thức đăng ký tham gia: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ. Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, P. 5, quận Bình Thạnh, TP. HCM.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 20/05/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 24/05/2022

File đính kèm: