Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: đấu giá 17 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:08 26/01/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: UBND huyện Hải Hậu
Địa chỉ: Thị trấn Yên Định

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường

Địa chỉ: Tổ 18 thị trấn Xuân Trường huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 07:00 28/02/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Nhà văn hóa trung tâm huyện Hải HậuSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 đấu giá 17 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh UBND xã Hải Thanh 22,100,000,000 VNĐ 200,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 26/01/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 15:00 25/02/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Hộ gia đình cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 23/02/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 15:00 25/02/2022

File đính kèm: