image image
image
image
image

Đấu giá sử dụng công nghệ Blockchain

Địa chỉ Smart contract: Tra cứu

Địa chỉ phiên giao dịch: Tra cứu

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đấu giá sử dụng công nghệ Blockchain

Địa chỉ Smart contract

0x866eB02fa6982641dc4d944ea3542cEAdA2315B4

Địa chỉ phiên giao dịch

0x1bc2f6920ed25cA00582938ff243fc33Db75115b

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 2400000000 VNĐ

Bước giá: 5000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-T0FSU5

Thời gian mở đăng ký:

07/08/2023 15:49:59

Thời gian kết thúc đăng ký:

07/08/2023 16:05:00

Giá khởi điểm:

2400000000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

5000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

1000000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Mọi địa điểm

Thời gian xem tài sản:

Mọi thời gian

Thời gian bắt đầu trả giá:

07/08/2023 16:05:00

Thời gian kết thúc trả giá:

07/08/2023 16:20:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Đấu giá viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-T0FSU5

Thời gian mở đăng ký: 07/08/2023 15:49:59

Thời gian kết thúc đăng ký: 07/08/2023 16:05:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 2400000000 VNĐ

Bước giá: 5000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 1000000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Mọi địa điểm

Thời gian xem tài sản: Mọi thời gian

Thời gian bắt đầu trả giá: 07/08/2023 16:05:00

Thời gian kết thúc trả giá: 07/08/2023 16:20:00

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Hiện chưa có tài liệu nào được đăng tải

ĐANG XỬ LÝ