Hỏi & Đáp

Lô máy móc thiết bị viễn thông, phương tiện vận tải và một số công cụ dụng cụ

Lô máy móc thiết bị viễn thông, phương tiện vận tải và một số công cụ dụng cụ

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-DSS73L
Thời gian mở đăng ký:
20/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
30/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
150000 VNĐ
Bước giá:
3000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
15000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn Thông Hà Tĩnh
Nơi xem tài sản:
Kho trụ sở Viễn thông Hà Tĩnh, các kho Trung tâm Viễn thông thuộc Viễn thông Hà Tĩnh và một số tài sản đang nguyên trạng trên mạng lưới.
Thời gian xem tài sản:
Ngày 26/05/2022 và ngày 27/05/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
02/06/2022 11:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
02/06/2022 11:30:00
Giá khởi điểm 81970000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X