Hỏi & Đáp

Lô đất số 05 tại thôn Xuân Cước, xã Hồng Thái, huyệnn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Lô đất số 05 tại thôn Xuân Cước, xã Hồng Thái, huyệnn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-8Y6IWR
Thời gian mở đăng ký:
15/04/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
06/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
50000 VNĐ/m²
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
75600000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Xương
Nơi xem tài sản:
Tại thôn Xuân Cước, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Thời gian xem tài sản:
Ngày 04/5/2022 và 05/5/2022 (trong giờ hành chính).
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/05/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
09/05/2022 10:10:00
Giá khởi điểm 3600000 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X