image image
image
image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 3408000000 VNĐ

Bước giá: 20000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-WM6HN8

Thời gian mở đăng ký:

09/12/2021 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

17/12/2021 17:00:00

Giá khởi điểm:

3408000000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

20000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

600000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Lô N (N-1) KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Thời gian xem tài sản:

ngày 14/12/2021 và ngày 15/12/2021 (trong giờ hành chính)

Thời gian bắt đầu trả giá:

21/12/2021 10:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

21/12/2021 11:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Đấu giá viên: Trần Thị Nga

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-WM6HN8

Thời gian mở đăng ký: 09/12/2021 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 17/12/2021 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 3408000000 VNĐ

Bước giá: 20000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 600000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Lô N (N-1) KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Thời gian xem tài sản: ngày 14/12/2021 và ngày 15/12/2021 (trong giờ hành chính)

Thời gian bắt đầu trả giá: 21/12/2021 10:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 21/12/2021 11:00:00

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ: số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam – Lô N (N-1) KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

  1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

a. Tài sản đấu giá: Lô tài sản thanh lý nhà xưởng sau hỏa hoạn của Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam, cụ thể như sau:

STTHạng mụcKhối lượng ước tính (kg)

Giá khởi điểm

(VNĐ/kg)

Tổng giá khởi điểm ước tính (VNĐ)
1Sắt thép phế liệu nhà xưởng120.0009.2001.104.000.000
2Tôn phế liệu nhà xưởng22.0007.000154.000.000
3Bột đá300.000500150.000.000
4Bột nhựa PVC50.00016.000800.000.000
5Cuộn màng trong100.00012.0001.200.000.000
Tổng3.408.000.000

Lưu ý: 

- Khối lượng thanh lý thực tế sẽ được các bên xác nhận khi bàn giao.

- Chi phí tháo dỡ, cân, bốc xếp, vận chuyển và dọn dẹp đổ thải xà bần đúng nơi quy định do bên mua tự chịu (không bao gồm chi phí xử lý chất thải nguy hại theo quy định của nhà nước).

b. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý tài sản: Là tài sản được quyền thanh lý của Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam.

c. Tổng giá khởi điểm ước tính của lô tài sản: 3.408.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm linh tám triệu đồng) (Giá chưa bao gồm thuế VAT).

Người trúng đấu giá là người có giá trả cho cả lô tài sản cao nhất và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá (giờ được ghi nhận trên hệ thống Website lacvietauction.vn, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7). Sau khi xác định được Tổng giá trúng đấu giá cho cả lô tài sản (đơn vị là VNĐ), sẽ căn cứ vào tỷ lệ phần trăm giá khởi điểm ước tính của từng hạng mục tài sản (đơn vị là VNĐ) để tính giá trúng đấu giá cho từng hạng mục tài sản (đơn vị là VNĐ). Và căn cứ vào khối lượng ước tính của từng hạng mục tài sản để xác định đơn giá trúng đấu giá cho từng hạng mục tài sản (đơn vị là VNĐ/kg). 

d. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

đ. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (trên hệ thống đấu giá trực tuyến được coi là “phí đăng ký tham gia đấu giá”): 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

e. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực theo Quy chế đấu giáđăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá theo lịch trình dưới đây:

    - Đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phútngày 09/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/12/2021 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật) bằng một trong các cách sau:

+) Đăng ký tham gia đấu giá bằng việc mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ tại: số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, Người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách đăng ký, sử dụng tài khoản truy cập, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên website lacvietauction.vn (hoặc lvo.vn) để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

+ Trường hợp khách hàng không thể đến trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt tham khảo hồ sơ trực tiếp trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực truyến lacvietauction.vn (hoặc lvo.vn), liên hệ với Công ty (trong giờ hành chính) để được gửi mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá và hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng nộp tiền mua hồ sơ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện.

+) Đối với khách hàng đã có tài khoản truy cập còn thời hạn sử dụng trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn (hoặc lvo.vn), khách hàng có thể đăng nhập và truy cập vào tài sản đấu giá để đăng ký tham gia đấu giá theo hướng dẫn.

Lưu ý:

+) Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi bằng hình thức thư đảm bảo được nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 17/12/2021. Ngoài phong bì thư ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản của Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 17/12/2021 sẽ không được tiếp nhận.

   Khách hàng nộp Phí đăng ký tham gia đấu giá (tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá): Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá/Tên tổ chức)(Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD) nộp tiền phí tham gia đấu giá tài sảncủa Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam”.

    - Xem tài sản: Khách hàng có thể tự tìm hiểu hoặc đăng ký xem tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hướng dẫn xem tài sản ngày 14/12/2021 và ngày 15/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam.

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:Từ 8 giờ 00 phút ngày 16/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2021(theo giờ làm việc của ngân hàng) bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoảnngân hàng theo chỉ dẫn sau:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt;

+ Số tài khoản: 068068999;

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - CN Ba Đình - PGD Hào Nam;

+ Nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá/Tên tổ chức)(Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam”.

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách phải báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2021. Khách hàng có khoản tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sau 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2021được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến với phương thức trả giá lên theo bước giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian trả giá: Bắt đầu từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 21/12/2021 (Thứ Ba).

Tại địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn (hoặc lvo.vn).

Thông tin liên hệ:Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234/0867.523.488./.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ xem tại đây

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ