image image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 10605436000 VNĐ

Bước giá: 50000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-PWRBI8

Thời gian mở đăng ký:

01/10/2021 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

08/10/2021 17:00:00

Giá khởi điểm:

10605436000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

50000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

2121087000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Vũ Thị Huyền Nga

Nơi xem tài sản:

Khách hàng liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hướng dẫn xem tài sản

Thời gian xem tài sản:

Ngày 05/10/2021 và ngày 06/10/2021 (trong giờ hành chính)

Thời gian bắt đầu trả giá:

13/10/2021 14:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

13/10/2021 15:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Đấu giá viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-PWRBI8

Thời gian mở đăng ký: 01/10/2021 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 08/10/2021 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 10605436000 VNĐ

Bước giá: 50000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạná

Tiền đặt trước: 2121087000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản: Vũ Thị Huyền Nga

Nơi xem tài sản: Khách hàng liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hướng dẫn xem tài sản

Thời gian xem tài sản: Ngày 05/10/2021 và ngày 06/10/2021 (trong giờ hành chính)

Thời gian bắt đầu trả giá: 13/10/2021 14:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 13/10/2021 15:00:00

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ: số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Bà Vũ Thị Huyền Nga, địa chỉ: Số 183/31 Bình Giã, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá:Phần vốn góp của bà Vũ Thị Huyền Nga tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge. Số lượng cổ phần: 2.572.500 (Chiếm 42,875% vốn điều lệ). Chi tiết thông tin tài sản tại Quy chế đấu giá. 

- Nguồn gốc tài sản: 

Cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của bà Vũ Thị Huyền Nga (CMND: 273602802) tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge (Mã số thuế: 0307518803).

- Tình trạng pháp lý:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge (Mã số thuế: 0307518803) hiện đang tạm dừng hoạt động.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 10.605.436.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, sáu trăm linh năm triệu, bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

- Bước giá:50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá(trên hệ thống đấu giá trực tuyến được coi là “phí đăng ký tham gia đấu giá”): 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

- Tiền đặt trước:2.121.087.000 đồng (Hai tỷ, một trăm hai mươi mốt triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các cá nhân là công dân Việt Nam có đủ năng lực hành vi dân sự; tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quy chế đấu giá đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá theo lịch trình sau:

- Đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phútngày 01/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2021 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật) bằng một trong các cách sau:

+) Đăng ký tham gia đấu giá bằng việc mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ tại: số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, Người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách đăng ký, sử dụng tài khoản truy cập, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên website lacvietauction.vn để thực hiện việc đấu giá trực tuyến. 

Nếu khách hàng không thể trực tiếp đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để đăng kí tham gia đấu giá thì tham khảo hồ sơ trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực truyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (lacvietauction.vn), liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (trong giờ hành chính) để được gửi hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá có thể gửi bằng hình thức thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và được nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2021. Ngoài phong bì thư ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản của Bà Vũ Thị Huyền Nga. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2021 sẽ không được tiếp nhận.

+) Đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến áp dụng đối với khách hàng đã có tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (lacvietauction.vn) còn thời hạn sử dụng: khách hàng có thể đăng nhập tài khoản và truy cập vào tài sản đấu giá để nhấn “Đăng ký tham gia đấu giá” ,hoàn thiện hồ sơ và nộp phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định.

Khách hàng nộp Phí đăng ký tham gia đấu giá (tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá): Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá hoặc Tên tổ chức)(Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc số đăng ký kinh doanh) nộp tiền phí tham gia đấu giá cổ phần của bà Vũ Thị Huyền Nga tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge”. Khoản phí đăng ký tham gia đấu giá phải báo “có” trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2021. Khoản phí đăng ký tham gia đấu giá báo “có” sau 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2021 sẽ được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Xem tài sản: Khách hàng liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hướng dẫn xem tài sản ngày 05/10/2021 và ngày 06/10/2021 (trong giờ hành chính).

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:Từ 08 giờ 00 phút ngày 08/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2021(trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật) bằng cách chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt;

+ Số tài khoản: 068068999;

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – chi nhánh Ba Đình – phòng giao dịch Hào Nam;

+ Nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá hoặc Tên tổ chức)(Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc số đăng ký kinh doanh) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá cổ phần của bà Vũ Thị Huyền Nga tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge”.

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách phải báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2021. Khách hàng có khoản tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sau 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2021 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến (thông qua Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: lacvietauction.vn), với phương thức trả giá lên theo bước giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian trả giá: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phútngày 13/10/2021 (Thứ Tư).

- Tại: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn.

Thông tin liên hệ:Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.211.5234/0867.523.488.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Báo cáo tài chính 8 xem tại đây

Báo cáo tài chính 7 xem tại đây

Báo cáo tài chính 6 xem tại đây

Báo cáo tài chính 5 xem tại đây

Báo cáo tài chính 4 xem tại đây

Báo cáo tài chính 3 xem tại đây

Báo cáo tài chính 2 xem tại đây

Báo cáo tài chính 1 xem tại đây

Chứng thư thẩm định giá xem tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký thuế xem tại đây

Sổ cổ đông xem tại đây

Quyết định tạm dừng hoạt động xem tại đây

Công văn PBC tạm dừng hoạt động xem tại đây

Chứng minh thư nhân dân xem tại đây

Công văn số 2294/CSKT-Đ2 ngày 22/7/2020 xem tại đây

Điều lệ xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ