Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất 01 lô đất tại thôn Xuân Cước, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001439

  Đấu giá viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh

  Thời gian bắt đầu:  09/05/2022 09:00:00

  Thời gian kết thúc: 09/05/2022 10:10:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Lô đất số 05 tại thôn Xuân Cước, xã Hồng Thái, huyệnn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Kiến Xương
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 3600000 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X