Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Căn hộ chung cư Royal City R2 2116 của Công ty CPĐT&KDTM Hanel

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001436

  Đấu giá viên: Phạm Thị Mai

  Thời gian bắt đầu:  18/05/2022 14:00:00

  Thời gian kết thúc: 18/05/2022 15:00:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Căn hộ chung cư Royal City R2 2116 diện tích 128,7m2

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Hanel
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 4286000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X