Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại Tầng 1 - CT2X2 Bắc Linh Đàm, thành phố Hà Nội
Lot:
Lot 2
Tài sản:
Quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại Tầng 1 - CT2X2 Bắc Linh Đàm, thành phố Hà Nội - Diện tích đấu giá cho các đối tượng mở rộng - 220,93m²
Ngày mở đăng ký:
14/09/2022 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
27/09/2022 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
500000
Tiền đặt trước:
143825000
Giá khởi điểm:
217000
Bước giá:
20000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
30/09/2022 14:00:00
Ngày kết thúc đấu giá:
30/09/2022 14:45:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Danh sách khách hàng không đủ điều kiện
📃Thông báo Đấu giá tài sản
📃Quy chế đấu giá tài sản

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ/m²) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ/m²) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Danh sách khách hàng không đủ điều kiện
📃Thông báo Đấu giá tài sản
📃Quy chế đấu giá tài sản

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X