Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
LÔ1CTRA: Lô vật tư, thiết bị, tài sản chuyên dụng ngành viễn thông là chất thải rắn công nghiệp thông thường đã qua sử dụng, hư hỏng, không tái sử dụng được
Lot:
Lot 1
Tài sản:
LÔ1CTRA: Lô vật tư, thiết bị, tài sản chuyên dụng ngành viễn thông là chất thải rắn công nghiệp thông thường đã qua sử dụng, hư hỏng, không tái sử dụng được.
Ngày mở đăng ký:
07/06/2022 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
17/06/2022 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
500000
Tiền đặt trước:
500000000
Giá khởi điểm:
2877000000
Bước giá:
30000000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
20/06/2022 14:00:00
Ngày kết thúc đấu giá:
20/06/2022 15:00:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Giá tối thiểu trúng đấu giá
📃Danh sách khách hàng không đủ điều kiện
📃Hồ sơ Mời đấu giá

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Giá tối thiểu trúng đấu giá
📃Danh sách khách hàng không đủ điều kiện
📃Hồ sơ Mời đấu giá

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X